M.Rotko mākslas centra ārējā elektroapgāde. Transformatoru apakšstacija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome
2008. gads