Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkas un garāžu renovācija Muzeja ielā 6, Daugavpilī

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
2008. gads