Dzintaru ielas rajona ūdensvada un kanalizācijas tīkli

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils ūdens”
2008. gads