Biroja ēku komplekss Elipse BLC Rīgā

Pirmsprojekts
Pasūtītājs: SIA “NCC Konstrukcija”
2008. gads