Detālplānojums zemes īpašumam “Mežotnes” Daugavpils rajona Lauceses pagastā

Detālplānošana
Pasūtītājs: SIA “Real Estate Projekts”
2007. gads