Zemesgabala ar kad. Nr.05000371121 elektroapgāde

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Townhouse”
2007. gads