Rūpnīcas administratīvā sadzīves korpusa rekonstrukcija

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzelzsbetons”
2007. gads