Detālplānojums zemesgabaliem ar kad. Nr.4474-007-0502 un 4474-007-0503 Daugavpils rajona Naujenes pagastā

Detālplānošana
Pasūtītājs: privātpersona
2006. gads