Detālplānojums Daugavpils pilsētas Mežciema teritorijai starp Staņislavska, Parka, Putnu un Akāciju ielām

Detālplānošana
Pasūtītājs: SIA “ZapDvina Development”
2006. gads