Auto - retro transporta muzeja būvniecība Jaunsventes muižas viesu mājas kompleksā

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Jaunsventes muiža”
2005. gads