Ārējie gāzesvadi Daugavpils pilsētā, Riņķu un Naujenes ielu mikrorajona gāzesapgādei

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: AS “Latvijas Gāze”
2005. gads