Ārējie gāzesvadi Daugavpils pilsētā, Tukuma, Jātnieku, Liepājas un Annas ielu mikrorajona gāzesapgādei

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: AS “Latvijas Gāze”
2005. gads