Jaunsventes muižas viesu mājas kompleksa teritorijas labiekārtošana un ceļu ierīkošana

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Jaunsventes muiža”
2005. gads