Tūrisma kompleksa “Mežasētas” elektroapgāde, Stropos, Daugavpilī

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Arhis”
2004. gads