Gaļas pārstrādes ceha rekonstrukcija Drujas ielā 16, Daugavpilī

Tehniskā projektēšana
Pasūtītājs: SIA “Rital D”
2003. gads