В 2011 году был разработан проект по реконструкции спортивного стадиона в Вишской волости

2011. gadā tika izstrādāts projekts sporta stadiona rekonstrukcijas projekts Višķu pagastā. Tika izstrādāts tehniskais projekts zemes gabalam ar laukumu 37500 m2 apmērā. Projekta ietvaros tika ieplānoti šādi darbi: vieglatlētikas laukuma virsmas demontāža, asfalta, kāpņu, skatītāju tribūnu un būvdarbi: vieglatlētikas laukums, futbola laukums, spēļu laukumi (basketbola un volejbola), noliktavas vietas šautuvei, komentētāja istaba, teritorijas uzlabošanas darbi. Sakara ar to, ka nākošajā gadā tiek plānotas Šobrīd notiek rekonstrukcijas projekta aktualizācija.