Tika uzsākti celtniecības darbi administratīvās ēkās AS «Latvijas Gāze»

Tika uzsākti celtniecības darbi pēc rekonstrukcijas projekta AS «Latvijas Gāze» 3 stāvu administratīvās ēkas uz Kr. Valdemāra ielas 24, Daugavpilī. Projekts ir izstrādāts atbilstoši vides aizsardzības prasībām, ar mērķi uzlabot darba apstākļus darbiniekiem. Tehniskais projekts ietver galvenās administratīvās ēkas rekonstrukciju, tai skaitā aizstājot inženierkomunikāciju, elektroapgādes sistēmas rekonstrukciju, drošības un sakaru sistēmas rekonstrukciju, papildu ēkas sadzīves telpu remontam rekonstrukciju, autostāvvietu vienību specializētiem transportlīdzekļiem un ainavu.